Menu Sluiten

AI, een nieuw hoofdstuk voor cybersecurity?

Tech 6 min 2023.05.11

De hoeveelheid cyberaanvallen bij bedrijven is enorm en stijgt elk jaar heel erg snel. Afhankelijk van de grootte van een onderneming zijn er honderden miljarden variërende signalen die moeten worden geanalyseerd om risico’s nauwkeurig te berekenen. Op het moment wordt de beveiliging in AI nog erg over het hoofd gezien. Dit omdat menselijke interactie lang belangrijk en onvervangbaar is geweest bij beveiliging. Maar technologie wordt steeds beter in specifieke taken, langzamerhand wordt het zelfs beter dan wijzelf. Daarom is het belangrijk om, met de stijgende cyberaanvallen, deze factor meer aandacht te geven en AI hiermee te laten helpen. In dit blog kun je meer lezen over hoe AI kan worden gebruikt om cybersecurity te verbeteren, de gevaren van AI & cybersecurity, en hoe je de gevaren van AI in de cybersecurity kunt minimaliseren. 

Hoe wordt AI gebruikt om cybersecurity te verbeteren?

AI biedt verschillende mogelijkheden die enorme voordelen kunnen bieden bij cybersecurity. Hieronder kun je enkele voordelen hierover lezen: 

  • AI heeft de mogelijkheid om kwetsbaarheden en afwijkende patronen binnen uitgebreide netwerken te analyseren en te detecteren. Voor mensen kan dit veel tijd kosten plus is het ook vaak ingewikkeld om deze uitgebreide netwerken te analyseren. Zo’n proces moet eigenlijk zo snel mogelijk afgehandeld worden om de impact op het systeem zo laag mogelijk te houden. Hierdoor is het verstandig om AI in te zetten, dit zorgt voor snelle en efficiënte detectie met dus een minimale impact. 
  • AI kan toekomstige dreigingen voorspellen. AI doet dit door grote hoeveelheden gegevens te analyseren en daaruit patronen halen van eerdere incidenten. Wanneer AI zo’n patroon herkent zal het er alles aan doen om die cyberaanval te voorkomen. 
  • AI kan worden geprogrammeerd om automatisch te reageren op bedreigingen. Zoals eerder gemeld is het goed om zo snel mogelijk te handelen bij een cyberaanval, dit om de impact te minimaliseren. Het automatiseren van tijdrovende beveiligingstaken met behulp van AI kan de reactietijd verkorten. Er wordt hiernaast ook minder druk gezet op menselijke analisten, wat weer het risico op menselijke fouten vermindert.

Wat zijn de nadelen van AI in combinatie met cybersecurity?

Helaas zitten er niet alleen maar voordelen verbonden aan het gebruik van AI in cybersecurity. Hieronder staan enkele gevaren opgesomd:

  • AI kan helaas ook gebruikt worden door de tegenstander, de cybercrimineel. Cybercriminelen kunnen gevorderde AI-technologieën gebruiken om cyberaanvallen te plannen. Deze gevorderde AI-technologieën zorgen ervoor dat de AI-aanvallen moeilijker zijn te detecteren bij traditionele cyber security-systemen en daardoor dus een grotere kans hebben om succesvol aan te vallen en een dus grote impact hebben op het systeem. 
  • Als je AI wilt gebruiken om cyberaanvallen te voorkomen, moet je het trainen met een grote hoeveelheid data (big data). Hoe meer data de AI-systemen hebben, hoe kleiner de kans is op fouten en onnauwkeurigheden. Big data is voor grote organisaties vaak geen probleem omdat zij daarmee te maken hebben, alleen kleinere organisaties hebben vaak niets met big data te maken. Daardoor ontstaan er voor hen dus vaker fouten bij het gebruik van AI-systemen. 
  • AI in cybersecurity kan ook leiden tot ethische en juridische vraagstukken. Een van de zorgen is dat het gebruik van AI kan leiden tot schending van privacy. Het automatisch blokkeren van verkeer bijvoorbeeld kan ertoe leiden dat onschuldig verkeer wordt geblokkeerd. Dit kan dus leiden tot inbreuk op de privacy van individuen. 

Toekomst cybersecurity AI

Om deze risico’s te minimaliseren is het belangrijk om tijd te spenderen aan de ontwikkeling van veilige AI-systemen. Wanneer je begint met het implementeren van AI-systemen is het belangrijk om direct aan de beveiliging van deze systemen te denken. Hieronder staat een lijst met punten waar je op kunt letten wanneer je gevaren wilt minimaliseren. 

  • Beveilig je gegevens goed. Zonder gegevens werkt AI natuurlijk niet. Dus wanneer AI beschikt over jouw gegevens is het cruciaal om die gegevens goed te beveiligen. Dit kun je doen door een toegangscontrole, sterke codering, en door regelmatige back-ups. 
  • Het is belangrijk om een hoge prioriteit te hebben voor transparantie en verantwoording in AI-systemen. Als AI-systemen lastiger worden, kan het soms moeilijk zijn om te begrijpen hoe AI beslissingen neemt. Dus transparantie kan leiden tot een beter begrip van het systeem, wat kan bijdragen aan de acceptatie en het vertrouwen in het gebruik ervan. Daarnaast is het ook handig om zo transparant mogelijk te zijn om onbedoelde gevolgen te voorkomen.
  • Monitor de AI-systemen die in de cybersecurity wordt gebruikt continu. Wanneer het continu wordt gemonitord wordt er snel op een aanval gereageerd en wordt de schade dus minimaal. Naast aanvallen worden er ook fouten in de bescherming snel opgemerkt en opgelost. Hierom is continu monitoren van groot belang.

Conclusie

​​AI kan cybersecurity dus verbeteren door het automatisch detecteren van kwetsbaarheden en afwijkende patronen, het voorspellen van toekomstige dreigingen en het automatisch reageren op bedreigingen. Maar helaas kan AI ook gebruikt worden door cybercriminelen en kan AI leiden tot ethische en juridische vraagstukken. Om deze risico’s te minimaliseren, moeten AI-systemen goed beveiligd worden en moet er aandacht worden besteed aan privacy. De toekomst van cybersecurity met AI vereist de ontwikkeling van veilige AI-systemen en aandacht voor beveiliging vanaf het begin van de implementatie.

Door prioriteit te geven aan beveiliging en door veilige AI-systemen te bouwen, kunnen we blijven profiteren van de voordelen van deze transformatieve technologie.